MARIETJE KESSELS PROJECT
MARIETJE KESSELS PROJECT

HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT
HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT

VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG
VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG

Stichting Vechterweerd  bouwt aan zelfvertrouwen

Stichting Vechterweerd uit Zwolle heeft als doel kinderen en jongeren een totaalpakket aan te bieden op het gebied van psychosociale ondersteuning. Vechterweerd, een stichting zonder winstoogmerk, werd in 1997 opgericht als orthopedagogisch instituut. Tegenwoordig biedt Stichting Vechterweerd onder meer weerbaarheidstraining, assertiviteitstraining, faalangsttraining, kindercoaching en pedagogische ondersteuning aan kinderen en jongeren.

 

In de regio zijn wij de grootste aanbieder van weerbaarheidstrainingen binnen het basisonderwijs, zo kunnen wij jaarlijks meer dan 1400 bovenbouw kinderen kwalitatief hoogstaande trainingen aanbieden. Wij hebben een naam hoog te houden en daar zijn wij trots op. Lees de recensies bij 'Het Marietje Kessels Project'. 

 

Marietje Kessels Project (MKP)

Een belangrijke pijler van Stichting Vechterweerd is het Marietje Kessels Project (MKP). Vechterweerd is in de regio Zwolle de officiële, gecertificeerde aanbieder van deze bewezen effectieve weerbaarheidstraining.  Het doel van het Marietje Kessels Project is om de weerbaarheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten. De reden waarom zoveel scholen kiezen voor deze weerbaarheidstraining, komt vaak voort vanuit de wens kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, maar de weerbaarheidstraining wordt ook ingezet om de sfeer in klassen te verbeteren of kinderen voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

 

Bij de Zwolse stichting Vechterweerd kunnen meerdere doeltreffende weerbaarheidstrainingen op maat worden gemaakt, die precies aansluiten bij de vraag en zeer effectief zijn. Naast groepstrainingen kunnen dit ook individuele sessies zijn, die plaatsvinden in de praktijk. Vechterweerd is oplossingsgericht en werkt op een laagdrempelige wijze, met korte en effectieve trainingen. Gedurende de trainingsperiode krijgen kinderen de nodige handvatten aangereikt om zelf verder te kunnen werken. Onze trainers staan voor kwalitet en zijn geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA), de Stichting Kenniskring Weerbaarheid (SKW) en de Nederlandse vereniging van Speltherapeuten (NVVS). 

 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok