MARIETJE KESSELS PROJECT
MARIETJE KESSELS PROJECT

HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT
HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT

VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG
VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG

Stichting Vechterweerd 

Stichting Vechterweerd, een stichting zonder winstoogmerk, heeft als doel om zo laagdrempelig mogelijk, op de scholen zelf, bij alle kinderen in te zetten op de ontwikkeling van:

·      Opgroeien
·      Zelfbewustzijn
·      Participatie
·      Zelfvertrouwen
·      Voorlichting kindermishandeling

Stichting Vechterweerd is in 1997 opgericht te Zwolle als orthopedagogisch instituut. Tegenwoordig biedt stichting Vechterweerd, als non-profit organisatie trainingen en pedagogische ondersteuning aan kinderen in het onderwijs. 

In de regio zijn wij de grootste aanbieder van weerbaarheidstrainingen binnen het basisonderwijs en kunnen wij jaarlijks meer dan 1600 bovenbouw kinderen, kwalitatief hoogstaande weerbaarheidstrainingen aanbieden. Op deze manier hebben we al enorm veel kinderen op weg kunnen helpen richting een veiligere leefsituatie en het opbouwen van hun persoonlijke weerbaarheid.

 

Marietje Kessels Project (MKP)

Een belangrijke pijler van Stichting Vechterweerd is het Marietje Kessels Project (MKP). Vechterweerd is in de regio Zwolle de officiële, gecertificeerde aanbieder van deze bewezen effectieve weerbaarheidstraining.  Het doel van het Marietje Kessels Project is om de weerbaarheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten. De reden waarom zoveel scholen kiezen voor deze weerbaarheidstraining, komt vaak voort vanuit de wens kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, maar de weerbaarheidstraining wordt ook ingezet om de sfeer in klassen te verbeteren of kinderen voor te bereiden op de overstap naar de middelbare school.

Uit onderzoek onder basisschool kinderen weten we dat 11% tot 28%, afhankelijk van de leeftijdsgroep, volgens de JGZ psychosociale problemen heeft. Het karakter en de unieke opzet van deze training geeft kinderen een enorm krachtige impuls en zorgt ervoor dat kinderen zelf het verschil kunnen maken in probleemsituaties, thuis en op school.