HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT
HELPT KINDEREN EN JONGEREN VOORUIT

VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG
VECHTERWEERD EEN STEUNTJE IN DE RUG

Eerlijke kansen, voor alle kinderen 

Stichting Vechterweerd is een non-profit organisatie met een missie die draait om het welzijn en een gezonde leefstijl van kinderen. Ons doel is om kinderen in de regio de kans te geven om te groeien, zich bewust te worden van zichzelf, deel te nemen aan de samenleving en zelfvertrouwen op te bouwen. 

Opgericht in 1997 als een orthopedagogisch instituut, zijn we uitgegroeid tot de grootste aanbieder van weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs in onze regio. Jaarlijks bereiken we meer dan 1800 bovenbouw kinderen, en we zijn er trots op dat we velen van hen hebben kunnen helpen bij het creëren van een veiligere omgeving en het versterken van hun persoonlijke weerbaarheid.

Bij Stichting Vechterweerd geloven we dat elk kind het recht heeft om zichzelf te ontwikkelen en vol zelfvertrouwen de wereld in te stappen.

 

Marietje Kessels Project (MKP)

In een tijd waarin preventie en gelijke kansen regelmatig in het nieuws zijn, hebben we de afgelopen jaren met veel succes de weerbaarheidstraining ‘het Marietje Kessels Project’ (MKP) in Zwolle aangeboden.

We zijn er trots op dat wij in samenwerking met de Zwolse basisscholen en partners in het sociale veld zoveel kinderen, wederom op een laagdrempelige manier hebben kunnen ondersteunen. Vanuit deze samenwerking dragen we namelijk, tezamen met al die geweldige scholen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving.

Die veilige en ondersteunende schoolomgeving is essentieel voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Zodoende hebben veel scholen die in de afgelopen jaren het Marietje Kessels Project hebben afgenomen, weerbaarheid inmiddels geïntegreerd in het schoolcurriculum.

Wanneer het gaat over weerbaarheid komen vaak de termen veerkracht, zelfvertrouwen en assertiviteit terug. De pijlers van het Marietje Kessels Project zijn dan ook op deze drie termen gebouwd en zij vormen de basis van een weerbaar kind.