shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Brug training

De Brugtraining heeft als specifiek doel de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) soepeler te laten verlopen, met als doel een brug te slaan tussen deze twee onderwijsfasen. De training richt zich op essentiële thema's om deze overgang voor leerlingen gemakkelijker te maken.

De volgende thema's staan centraal in deze training:

  1. Zelfkennis en zelfacceptatie: Leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen kwaliteiten en valkuilen te kennen en zichzelf te zijn.

  2. Persoonlijke uitstraling: Leerlingen begrijpen wat ze uitstralen en hoe dit van invloed kan zijn op anderen, en leren om hun uitstraling bewust te sturen.

  3. Verwachtingen van het Voortgezet Onderwijs: Leerlingen worden voorbereid op wat ze kunnen verwachten op de middelbare school.

  4. Kennismaking met het Voortgezet Onderwijs: Leerlingen krijgen alvast inzicht in verschillende aspecten van het voortgezet onderwijs.

  5. Sociale vaardigheden: Leerlingen leren hoe ze nieuwe vriendschappen kunnen opbouwen en hoe ze hun eigen waarden en voorkeuren kunnen respecteren.

  6. Omgaan met groepsdruk: De training helpt leerlingen om te gaan met situaties waarin groepsdruk een rol speelt en moedigt hen aan keuzes te maken die bij henzelf passen.

  7. Hulp vragen: Leerlingen leren dat het belangrijk is om hulp te vragen wanneer dat nodig is.

  8. Veerkracht: De training helpt leerlingen om flexibel om te gaan met veranderingen en uitdagingen.

Deze training bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk een uur. Ze worden door externe trainers gegeven aan groep acht aan het einde van het schooljaar, wanneer de overgang naar de middelbare school zeer dichtbij is en de schoolkeuzes zijn gemaakt. In samenwerking met de betrokken school wordt gekeken naar welke specifieke thema's relevant zijn en wat de vragen en onzekerheden van de kinderen zijn. Dit zorgt voor een gepersonaliseerde aanpak om de leerlingen optimaal voor te bereiden op deze nieuwe fase in hun onderwijsloopbaan.