shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Snel boos?

Sommige kinderen worden snel boos, hebben veel ruzies of reageren vaak op anderen door te schelden, schoppen of slaan. Voor deze kinderen is deze training zeer geschikt. De training wordt gegeven op de school van uw kind onder schooltijd of na schooltijd bij onze prakijk.

Zoals wij maar al te goed weten is iedere individuele training altijd maawerk. Daarom leren onze trainers het kind eerst goed kennen. Samen met het kind en de ouders bekijkt de trainer waar het kind al goed in is en welk gedrag het kind wil leren om minder boos te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Dit kun je allemaal leren:

• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals  pesten, treiteren en ruzies
• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossen
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

 

De training is bestemd voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die volgens de leerkracht op school een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Onder externaliserend probleemgedrag wordt onder andere verstaan boos, opstandig en agressief gedrag.

 

Het doel van de interventie is het verminderen van agressief en het bevorderen van pro-sociaal gedrag. Het langetermijn doel is het reduceren van de kans op de ontwikkeling van een gedragsstoornis. Subdoelen zijn gericht op:

  • bevorderen van een positief zelfbeeld
  • stimuleren van positieve sociale cognities
  • woederegulatie
  • ontwikkelen prosociale alternatieven voor reactief en proactief agressief gedrag.

 

De sociale vaardigheidstraining die onze trainers aanbieden is een bewezen effectieve interventie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op de basisschool. De training is in vier studies onderzocht bij 1000 kinderen en blijkt steeds opnieuw effectief. Kinderen worden na de training minder boos, krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen in lastige situaties op een positieve manier voor zichzelf opkomen.