shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Gemeenten zetten in op preventie

Vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling, psycho-sociale problematiek: als gemeente kunt u inzetten op het preventief bestrijden van deze en andere psycho-sociale problematieken van leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs. Dit voorkomt langdurige hulpverlening en we zien dan ook dat vraag naar effectieve weerbaarheidstrainingen steeds groter wordt. Als stichting zijn we er dan ook trots op dat wij in samenwerking met de gemeenten, basisscholen en partners zoveel kinderen, op een laagdrempelige manier hebben kunnen ondersteunen. 

 

Preventief jeugdbeleid

Voor het geven van trainingen als het MKP ontvangt Vechterweerd subsidies vanuit meerdere gemeenten in de regio (onder meer van de gemeente Zwolle, Hattem, Oldebroek en Zwartewaterland). Ook subsidieert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Marietje Kessels Project. De gemeenten die deelnemen zetten in op een integraal en preventief jeugdbeleid en investeren daarmee in de toekomst van de kinderen. Alle basisscholen uit de deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van de trainingen.

 

Stichting Vechterweerd onderstreept het belang om te investeren in de sociale omgeving van kinderen. Daarnaast is het belangrijk om preventief beleid op basisscholen te implementeren. Vechterweerd is een betrokken partner van meerdere gemeenten. Daarom fungeert de stichting voor ruim dertig scholen als vraagbaak rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen op school en bieden wij na intern overleg op de school ook individuele trainingen aan op deze basisscholen wanneer kinderen net even wat extra's nodig zijn.  In de gemeente Zwolle neemt stichting Vechterweerd deel aan het preventienetwerk, ter bevordering van een integrale samenwerking tussen partners jeugdzorg. 

 

Jeugdzorg

Specialistische Jeugdzorg is altijd maatwerk. Daar heb je ervaren proffesionals voor nodig die vanuit meerdere kanten naar een jongere en zijn of haar gezin kunnen kijken en goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld.

Onze trainers beschikken over een relevante HBO opleiding op het gebied van jeugdhulp en zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het Weerbaarheidgilde. Zij hebben de juiste kennis over en affiniteit met de jongeren die zij begeleiden.

Het spreekt voor zich dat al onze trainers in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van maximaal 1 jaar oud. 

 

Kinderprotocol Meldcode

Vechtweerd is betrokken bij het Kinderprotocol Meldcode. De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vanaf 1 juli 2013 in werking getreden. Deze wet verplicht beroepskrachten de Meldcode te gebruiken bij signalen van geweld of kindermishandeling. Vechterweerd heeft zich gespecialiseerd in het signaleren van en bespreekbaar maken van deze signalen en evalueert jaarlijks met betrokken partners.

 

Veilige schoolomgeving

Rondom de wet Sociale veiligheid heeft stichting Vechterweerd een adviserende en uitvoerende rol. Deze wet verplicht scholen om pesten effectief aan te pakken. Het levert een belangrijke bijdrage aan een veilige schoolomgeving, iets waar alle kinderen en jongeren recht op hebben. Nog teveel kinderen worden slachtoffer van pesten. Vechterweerd pleit voor een structurele aanpak en draagt hieraan bij door het verzorgen van evidence based psycho-sociale weerbaarheidstrainingen in het onderwijs. Waarbij de accenten kunnen liggen op het vergroten van het vertrouwen in elkaar, het verbeteren van de sfeer in de klas en het zorgen voor meer openheid en respect.
Met het Marietje Kessels Project richt de stichting zich op drie pijlers: Individuele groei bij de kinderen, het meegeven van handvatten aan docenten en het creëren van een positieve groepsdynamica in de klas.

 

gemeente_zwolle.png    logo_zwartewaterland_.png  RO_VWS_RIVM_Logo_Homepage_nl.png 

download_hattem.jpeg Logo_SKW.jpg input.png

IMW regio Tilburg