shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Ambulante jeugdhulp

Stichting Vechterweerd biedt in de regio IJsselland ambulante hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Jongeren kunnen bijvoorbeeld bij ons worden aangemeld vanwege psycho-sociale problematiek, ontwikkelingsachterstanden, angststoornissen en of gedragsstoornissen. 

 

Deze individuele ondersteuningstrajecten kunnen binnen de gemeente Zwolle vergoed worden.

 

Hiervoor verzorgen we een ruim trainingsaanbod voor kinderen en gezinnen, waarbij we ons richten op het vergroten van de eigen mogelijkheden en het verminderen van de problemen. Doel is altijd om het ondersteuningstraject zo kort mogelijk te houden. Daarbij streven we naar een integrale, ervarings- en oplossingsgerichte benadering om langdurige zorg te voorkomen.

 

In samenwerking met het gezin en de school, stellen we een plan van aanpak op. Daarbij kan worden gedacht aan een agressie-regulatie training, ouder-kind training, cognitieve therapie of een weerbaarheidstraining. In de praktijk zien we vaak een combinatie van deze trainingen terugkomen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van meervoudige problematiek.

 

Vechterweerd is gespecialiseerd in de volgende zaken:

 • Opvoedondersteuning

 • Weerbaarheidstrainingen

 • Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

 • Gesprekken met het gezin / systeem.- (Weerbaarheids)training

 • Echtscheidingsproblematiek 

 • Psycho-educatie

 • Agressie regulatie trainingen

 • Sociale Vaardigheidstrainingen

 • Faalangsttrainingen

 • Ondersteuning op school

 • Familie Empowerment

 

Onze trainers zoeken altijd de verbinding en werken vraaggericht, zodat de doelen van de jongere en ouders altijd  centraal staan. 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok