Logo Vechterweerd
 • Het Team

  Het Team

 • Marietje Kessels Project

  Marietje Kessels Project

 • Helpt kinderen en jongeren vooruit

  Helpt kinderen en jongeren vooruit

 • Vechterweerd een steuntje in de rug

  Vechterweerd een steuntje in de rug

Het certificaat 'veilige school'

Stichting Vechterweerd reikt, in samenwerking met verschillende organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, sinds 2014 het certificaat en vignet 'veilige school' uit aan scholen. Een veilige school is een plek:

 

 • Waar kinderen zichzelf kunnen zijn.
 • Waar kinderen in hun waarde worden gelaten. 
 • Waar kinderen trots op zichzelf mogen zijn.
 • Waar kinderen respect hebben voor zichzelf en de ander. 
 • Waar kinderen in zichzelf leren te vertrouwen.
 • Waar kinderen elkaar vertrouwen.
 • Waar kinderen kunnen opkomen voor zichzelf en een ander. 
 • Waar kinderen open naar elkaar durven te zijn.
 • Waar kinderen durven te gaan staan voor zichzelf. 
 • Waar de mening van kinderen gewaardeerd wordt.

 

Een school met het certificaat ‘veilige school’ heeft een goede signalerings- en zorgstructuur. Scholen die in aanmerking komen voor het certificaat voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Er is een vertrouwenspersoon aanwezig. 
 • Er specifieke aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Er is een vraagbak binnen of buiten de school beschikbaar voor vragen over de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Er is een beslisboom bij zorg, waarbij acties volgen/
 • De school neemt deel aan het Marietje Kessels Project.
 • Er is een constructieve driehoek tussen kind, ouder en school.


Protocollen rondom kindermishandeling, pesten en bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling dienen aanwezig te zijn op de school. Tevens dient er mee gewerkt te worden. Daarnaast is het de bedoeling dat deze protocollen regelmatig worden besproken en geëvalueerd binnen het schoolteam. Vanuit stichting Vechterweerd is hierover jaarlijks contact met de gecertificeerde scholen. Tevens is het belangrijk dat ouders op de hoogte worden gebracht van de bestaande protocollen. Het is aan te bevelen dat er een coördinator of aandachtsfunctionaris (pesten/kindermishandeling/SOVA) werkzaam is in de school, de interne begeleider kan hierin een belangrijke rol spelen.

 

Wat is de meerwaarde van het certificaat 'veilige school' voor een school?
Lang niet alle scholen kunnen in bovenstaande voorzien. Het Vignet biedt scholen een stuk erkenning. Om (voldoende) leerlingen aan te trekken is het steeds belangrijker om je als school te profileren en te onderscheiden van de concurrentie. Dit kan door het waarborgen van het beleid rondom de sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders kunnen er op deze manier gerust op zijn dat de school hun kinderen voldoende ondersteunt op sociaal emotioneel gebied.

 

Is uw school al een 'veilige school'?

Neem contact op