shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Groepsdynamica in klassen


Het onderwijs is bij uitstek de plek waar groepsdynamica voorkomt. Jongens- of meidengroepen, een basisschoolklas of juist een groep middelbare scholieren; overal hebben leerkrachten en trainers te maken met een heel scala aan groepsdynamica en bijbehorende processen. De trainers van stichting Vechterweerd uit Zwolle zijn zich ervan bewust dat een klas veel meer is dan zomaar een verzameling leerlingen. De groep is een dynamisch geheel, met doorlopende processen waar trainers en docenten ook deel vanuit maken en invloed op uitoefenen (bewust of onbewust).

 

Groepsdynamische trainingen zijn altijd trainingen op maat. Door de training namelijk speciaal voor een groep te ontwerpen, kunnen we werkvormen, taligheid en thema’s effectief inzetten en ook echt een verschil maken in de schoolgang verder. 

 

Onze trainers gaan niet uren met kinderen praten, maar laten kinderen ervaren wat groepsdruk, vertrouwen en samenwerking doet met kinderen individueel en de groep. 

Fasen

Groepsdynamica is in iedere groep verschillend en bestaat uit meerdere fasen. Als leerkracht kun je, door gebruik te maken van de kennis over deze fasen, de groepsvorming positief ondersteunen. Door het inzetten van de nodige werkvormen en interventies, die passen bij de fase waarin de groep zit, creëer je een zo positief mogelijk leef- en leerklimaat.


Vanuit stichting Vechterweerd worden trainingen op scholen ingezet om onveilige of probleemklassen en docenten op het basis en voortgezet onderwijs te begeleiden. Meerdere trainingen worden door gemeenten in de provincie Overijssel gesubsidieerd. Interesse? Bel (06-53813562) of mail (info@vechterweerd.nl) voor een vrijblijvende afspraak. Of neem contact met de interne begeleider of maatschappelijk werker op school.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok