shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Groepsdynamica in klassen


Het onderwijs is bij uitstek de plek waar groepsdynamica voorkomt. Jongens- of meidengroepen, een basisschoolklas of juist een groep middelbare scholieren; overal hebben leerkrachten en trainers te maken met een heel scala aan groepsdynamica en bijbehorende processen. Een goed pedagogisch klimaat, is de basis om tot leren te komen. Respect en Rust zijn twee basiselementen daarin. Iedere groepsdynamische training zet daar namelijk vol op in. Op die manier ontstaat een veilige sfeer in de klas waarin kinderen zich prettig voelen en uiteindelijk met plezier naar school kunnen gaan. 

 

De trainers van stichting Vechterweerd beoefenen een ambacht en zijn zich ervan bewust dat een klas veel meer is dan zomaar een verzameling leerlingen. De groep is een dynamisch geheel, met doorlopende processen waar trainers en docenten ook deel vanuit maken en invloed op uitoefenen (bewust of onbewust).

 

Groepsdynamische trainingen zijn altijd trainingen op maat. Door de training namelijk speciaal voor een groep te ontwerpen, kunnen we werkvormen, taligheid en thema’s effectief inzetten en ook echt een verschil maken in de schoolgang verder. Onze trainers zorgen voor een veilige en ondersteunende omgeving, waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig genoeg voelen om uitdagingen te bespreken. 

Dit zorgt ervoor dat onze trainingen in groepen ook echt impact hebben. Er ontstaat een gevoel van vertrouwen en verbondenheid, wat er uiteindelijk in resulteert dat er een positieve groepsdynamiek ontstaat. Waarbij kinderen luisteren naar elkaar, kinderen respectvol naar elkaar reageren en samenwerken aan oplossingen. Een groep waarin alle kinderen zich gezien en gehoord voelen.

 

Onze trainers gaan niet uren met kinderen praten, maar laten kinderen ervaren wat groepsdruk, vertrouwen en samenwerking doet met kinderen individueel en de groep. De kracht van deze trainingen is dat ze uitgaan van de kracht van ervaringsleren en dat een leerervaring kinderen meer zal raken dan alleen maar kennisoverdracht. Het zijn juist deze ervaringen die maken dat kinderen dingen snel oppakken en er op korte termijn een bijzondere vertrouwensrelatie kan ontstaan. Door het fysieke aspect leren de kinderen namelijk dat zij letterlijk kunnen bouwen op elkaar.

 

Groepsdynamische trainingen bieden we al in groep drie aan, ons advies is dan ook, wacht er niet te lang mee. Er kan altijd met een van onze trainers een vrijblijvende intake gepland worden, waarbij er samen gekeken kan worden met alle betrokken leerkrachten naar de groep, waar de accenten op gericht moeten worden en welke thema's er spelen. 

 

Fasen

Groepsdynamica is in iedere groep verschillend en bestaat uit meerdere fasen. Als leerkracht kun je, door gebruik te maken van de kennis over deze fasen, de groepsvorming positief ondersteunen. Door het inzetten van de nodige werkvormen en interventies, die passen bij de fase waarin de groep zit, creëer je een zo positief mogelijk leef- en leerklimaat.


Vanuit stichting Vechterweerd worden trainingen op scholen ingezet om onveilige of probleemklassen en docenten op het basis en voortgezet onderwijs te begeleiden. Meerdere trainingen worden door gemeenten in de provincie Overijssel gesubsidieerd. Interesse? Bel (06-53813562) of mail (info@vechterweerd.nl) voor een vrijblijvende afspraak. Of neem contact met de interne begeleider of maatschappelijk werker op school.