shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Groepsdynamica in klassen

Onderwijs en Groepsdynamica: Training voor Positieve Groepsvorming

In het onderwijs is groepsdynamica een belangrijk aspect. Of het nu gaat om jongens- of meidengroepen, een basisschoolklas of middelbare scholieren, overal hebben leerkrachten en trainers te maken met diverse groepsprocessen. Een positief pedagogisch klimaat vormt de basis voor effectief leren, en respect en rust zijn hierin cruciaal. Deze elementen staan centraal in al onze groepsdynamische trainingen, met als doel een veilige en aangename sfeer in de klas te creëren, zodat kinderen met plezier naar school gaan.

Bij Stichting Vechterweerd begrijpen we dat het werk van trainers en docenten in de klas een ambacht is. Een klas is meer dan alleen een groep leerlingen; het is een dynamisch geheel met voortdurende processen waarbij trainers en docenten een actieve rol spelen, bewust of onbewust.

Onze groepsdynamische trainingen zijn altijd op maat gemaakt. Door de training specifiek voor een groep te ontwerpen, kunnen we werkvormen, taalgebruik en thema's effectief inzetten om een positieve impact op de schoolervaring te hebben. Onze trainers creëren een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich vrij genoeg voelen om uitdagingen te bespreken.

Dit resulteert in merkbare veranderingen in de groep. Er ontstaat een gevoel van vertrouwen en verbondenheid, wat leidt tot een positieve groepsdynamiek. Kinderen luisteren naar elkaar, tonen respect en werken samen aan oplossingen. In deze groep voelt elk kind zich gezien en gehoord.

Onze trainers benaderen dit niet door urenlang met kinderen te praten, maar door hen te laten ervaren wat groepsdruk, vertrouwen en samenwerking betekenen voor individuele kinderen en de groep als geheel. De kracht van deze trainingen ligt in het ervaringsleren, waarbij kinderen praktische ervaringen opdoen die dieper raken dan louter kennisoverdracht. Deze ervaringen helpen kinderen snel te leren en een bijzondere vertrouwensband op te bouwen. Door fysiek samen te werken, begrijpen kinderen dat ze letterlijk op elkaar kunnen bouwen.

Onze groepsdynamische trainingen beginnen al in groep drie, en ons advies is om hier niet te lang mee te wachten. We bieden vrijblijvende intakegesprekken aan, waarbij we samen met alle betrokken leerkrachten naar de groep kijken, de focus bepalen en de relevante thema's identificeren.

 

Fasen

Groepsdynamica is in iedere groep verschillend en bestaat uit meerdere fasen. Als leerkracht kun je, door gebruik te maken van de kennis over deze fasen, de groepsvorming positief ondersteunen. Door het inzetten van de nodige werkvormen en interventies, die passen bij de fase waarin de groep zit, creëer je een zo positief mogelijk leef- en leerklimaat.


Vanuit stichting Vechterweerd worden trainingen op scholen ingezet om onveilige of probleemklassen en docenten op het basis en voortgezet onderwijs te begeleiden. Meerdere trainingen worden door gemeenten in de provincie Overijssel gesubsidieerd. Interesse? Bel (06-53813562) of mail (info@vechterweerd.nl) voor een vrijblijvende afspraak. Of neem contact met de interne begeleider of maatschappelijk werker op school.