shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Marietje Kessels Project (MKP)

De weg naar zelfvertrouwen en weerbaarheid 

 

Verbeter het welzijn en welbevinden van kinderen op de basisschool. Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan het Marietje Kessels Project (MKP). Dit bewezen effectieve trainingsprogramma wordt al meerdere jaren in Overijssel aangeboden door Stichting Vechterweerd en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. Met als belangrijk aandachtspunt een grotere mentale weerbaarheid van de leerlingen. 

 

Voor ‘mentale weerbaarheid’ kan ook worden gelezen: zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit, doorzettingsvermogen en veerkracht. Wat met het MKP wordt nagestreefd, komt er simpel gezegd op neer dat kinderen goed in hun vel komen te zitten. Het programma wordt aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met de gemeente en basisscholen. Ook in het komende schooljaar 2018 – 2019 kunnen alle basisscholen in de regio Zwolle weer deelnemen aan het MKP.  

 

Het recept tegen pesten

Het vergroten van de weerbaarheid kan een goed middel zijn tegen pesten, binnen en buiten de school. Dit begint met het groepsproces, en vooral: het positief beïnvloeden van dat proces - houd rekening met elkaar, wees eerlijk tegen elkaar en leer te vertrouwen op elkaar. Weet waar de grenzen liggen, maar geef die grenzen ook duidelijk zelf aan. Het heeft allemaal, direct of indirect, te maken met het verschijnsel pesten en met het bestrijden daarvan.

 

Zet kinderen in beweging 

Het MKP trainingsprogramma heeft naast een psychologisch, ook een fysiek aspect. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging.  De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes dat zij letterlijk kunnen bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in henzelf en in een ander.

 

Scholen komen in actie

Bij dit alles speelt de school natuurlijk een centrale rol. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 nodigt Vechterweerd scholen daarom nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het project. Net als in voorgaande jaren hebben al veel scholen enthousiast gereageerd op de mogelijkheid deel te nemen aan het project. Benieuwd of de school van uw zoon of dochter zich al heeft aangemeld, vraag het de desbetreffende docent of Intern Begeleider (IB’er) van uw school.

   

Stichting Vechterweerd uit Zwolle is door de eigenaar van het MKP, het IMW Tilburg, officieel gecertificeerd om dit project te mogen verzorgen in de provincie Overijssel en Lelystad. 

n6AuIHpL.jpeg

 

folder Marietje Kessels Project Zwolle.pdf

 

Preventie kindermishandeling

Het MKP maakt het mogelijk om kindermishandeling in een vroeg stadium te signaleren en zo snel mogelijk te stoppen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, de gemeente Zwolle, de gemeente Hattem en de gemeente Zwartewaterland subsidiëren het project. Daardoor is het MKP voor alle scholen haalbaar en kunnen zij hun leerlingen net even wat extra's bieden.

 

In de regio Zwolle hebben de volgende scholen al deelgenomen aan het project:

De Wendakker De Zevensprong Op de Hoeksteen
Het Stroomdal Het Palet De JanJasperschool
De Wieden De Toonladder CBS Het Anker
De Heemstraschool De Vlonder SBO het Facet
SBO het Speelwerk De Aremberg CBS De Driemaster
De Wilgenburg SBO de Enkschool CBS de Ichthus
De Klokbeker  De Aquarel

 Het Carillon

 

Meld u aan voor dit succesvolle project via het contactformulier op de website.

 

Effectiviteit

Naar het Marietje Kessels Project is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Meerdere evaluaties laten positieve resultaten zien. Uit een effectmeting van de GGD in 2008 bleek dat het project een positief effect heeft op de kennis, eigen vaardigheid en attitude van de leerlingen. Hiernaast heeft onderzoek van Hoefnagels e.a. (2014) bijvoorbeeld aangetoond dat door het bekijken van voorlichtingsmateriaal rond het thema kindermishandeling, binnen het Marietje Kessels Project, kinderen in een eerder stadium hulp vragen. Ook is het Marietje Kessels Project in het verleden al onderzocht (Hempel, 2013; Baar et al., 2007; Ince, 2007; Van der Vegt, 2001), toen is het effect van deze weerbaarheidstraining reeds aangetoond met betrekking tot het vergroten van de sociale weerbaarheid.

 

Het Marietje Kessels Project is door het NCJ (Nederlands Centrum jeugdgezondheid) erkend als goed onderbouwd en opgenomen door de erkenningscommissie. Het NCJ coördineert samen met het RIVM de beoordelingen van die interventies op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg.

 

In 2016 is de effectiviteit opnieuw beoordeeld, waarbij de aanbevelingen van de voorzitter van de erkenningscommissie, prof. dr. Bram Orobio de Castro (Universiteit Utrecht), zijn verwerkt in de wijze waarop het MKP op dit moment door ons wordt aangeboden.

 

In onderstaand onderzoek geeft het NJI aan dat er verschillende lespakketten voor schoolgaande kinderen beschikbaar zijn met informatie over kindermishandeling en pesten. Doel hiervan is in het algemeen de weerbaarheid van kinderen te vergroten door hen te leren hoe ze een probleem kunnen herkennen en wat ze eraan kunnen doen. In Nederland is dat materiaal bijvoorbeeld ontwikkeld in het Marietje-Kesselsproject (Van der Vegt, Diepeveen, Klerks, Voorpostel & De Weerd, 2001). Lees hieronder het onderzoek van het NJI.

 

http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_Kindermishandeling.pdf 

 

mentale, sociale en fysieke weerbaarheid

Het Marietje Kessels Project bestaat uit twaalf lessen van één uur. Hierbij wordt er getraind op de mentale, sociale en fysieke weerbaarheid. 

 

Binnen het Project wordt gewerkt aan thema’s door ervarend leren via beweging, dus door psycho-fysieke werkvormen. De Duitse pedagoog Kurt Kahn was de grondlegger van het ervaringsleren. Door samen met anderen fysiek bezig te zijn, leert iemand omgaan met sociale verantwoordelijkheid en met spanning tussen vrijheid, zelfdiscipline en integriteit (Jellema&Bosscher 2012).

 

De gedachte die aan het psycho-fysiek werken met groepen ten grondslag ligt, is dat mensen op verschillende manieren leren (doen, kijken, luisteren) en dat daarom met verschillende methoden het beste resultaat bereikt wordt. Deze gedachte wordt ondersteund door onderzoek, vooral programma’s met actieve werkvormen blijken effectiever (Gijs et al., 2009). Met het Marietje Kessels Project bereik je alle kinderen! 

 

Stichting Vechterweerd en de gemeente Zwolle, gemeente Hattem en de gemeente Zwartewaterland organiseren in het schooljaar 2018/2019 een nieuwe ondersteuningsronde voor scholen. Scholen kunnen zich aanmelden voor het MKP via het contactformulier op deze website of via het e-mailadres: info@vechterweerd.nl. Aarzel niet, een intake gesprek is altijd geheel vrijblijvend en het MKP wordt in meerdere gemeenten gesubsidieerd!

 

 

Marietje Kessels Project