shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

ERVARINGEN

 

Basisschool Het Carillon (Zwolle)download (35).jpeg

In groep 7 volgen de kinderen het weerbaarheidsprogramma; Marietje Kessels Project. De volgende thema's komen aan bod: stevig staan, zelfvertrouwen, samenwerken, trots zijn, emoties herkennen, grenzen aangeven en respecteren van anderen, op een goede manier voor jezelf opkomen en positieve groepsvorming. 

 
Dit vinden de kinderen er zelf van:
Wat wij vinden van Marietje Kessels? 

We leren er veel, zoals: zelfvertrouwen, nee zeggen wanneer je iets niet wil, nee zeggen tegen groepsdruk en zelfbeheersing. Ik heb respect voor anderen, ik leer iets op te lossen door te praten en gebruik daarbij duidelijke lichaamstaal. Mijn boosheid durf ik te laten zien. Opkomen voor een ander en elkaar niet uitlachen is ook erg belangrijk. 

Wij bedanken deze mensen, want die hebben ons heel erg veel geholpen.  

Onze trainers heten Bianca, Tjarda en Casper. De jongens en meiden gaan apart. 

En de lessen zijn of in onze eigen klaslokaal of in het speellokaal.  

Groetjes, 

Daileen en Nataly uit groep 7. 

 

5c95ef00-7f33-4849-9515-3ccbd1529c30.jpeg

 

Gemeente Zwolle

gemeente_zwolle.png

Ik vond het echt een eer dat ik aanwezig mocht zijn bij de afsluitende les van groep acht op de Wilgenburg! Ik heb er ontzettend van genoten en heb ook zeker de meerwaarde gezien van het prjoject.

 

Angela Flier, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs gemeente Zwolle.

 
BASISSCHOOL TALENTUM (ZWOLLE)

IMG_2580_bew_1.jpeg

Afgelopen jaar hebben we op CBS Talentum met het MKP project mogen meedraaien voor de groepen 7 en 8.
Een programma waarin kinderen leren over zichzelf en hun rol ten opzichte van de groep. Ook krijgen ze een groot scala aan praktische kennis en vaardigheden waarmee ze zich als persoon kunnen ontwikkelen en leren hun weerbaarheid te vergroten.

De grote kracht van het project is dat het lesaanbod wordt verzorgd door externen.
Een voor de groep onbekend persoon geeft de lessen waardoor de kinderen objectief benaderd kunnen worden. Zonder vooraf bepalende sociale belemmeringen kan een spiegel worden voorgehouden aan de kinderen.

 

Rol leerkracht

Als leerkracht ben je nauw betrokken bij het proces. Je draait actief mee tijdens de lessen en bespreekt ook de ontwikkelingen en bijzonderheden na afloop door.

Dit vergroot de visie op de kinderen in je groep en totale dynamiek van de groep. De leerlingen leren ook de leerkracht als rolmodel beter kennen.

 

Preventief pestgedrag voorkomen

Doordat ik als docent niet primair de lesgevende taak had, heb ik veel kunnen observeren.

Tijdens de lessen MKP bemerkte ik de rol van een van mijn leerlingen. Hij viel duidelijk op in zijn onzekere houding en niet altijd even tactische opmerkingen in de groep.
De groep reageerde hier fel en negatief op.
Hij kwam buiten de groep te liggen. Door hier direct op in te spelen hebben we met elkaar pestgedrag weten te voorkomen en met elkaar een positieve draai weten te creëren.

 

Werken aan jezelf

Opvallend was het gedrag van een leerling die telkens wanneer hij in het middelpunt van de belangstelling stond. Bij vragen over zijn persoon en opdrachten die vroegen om het verleggen van grenzen liet hij ontwijkend gedrag zien.

Hierdoor kwam een duidelijke angst voor nieuwe dingen nadrukkelijk naar boven. De zorg over faalangst en zelfacceptatie hebben uiteindelijk geleid tot verder onderzoek en inzetten traject voor passende begeleiding.

 

Voorbereiding toekomst

Kinderen krijgen naast de kennis veel praktische vaardigheden aangeleerd die een directe relatie met de theorie hebben. Zo leren ze om 4 stappen toe te passen in onveilige situaties en werken ze toe naar het doorslaan van een plank. Kinderen leren concreet om hun grenzen te verleggen.

 

Waardevol project!

Zoals hierboven beschreven een waarde(n)vol project met voldoende inhoud waaraan tijdens het hele schooljaar kan worden gerefereerd. In de huidige situatie met behulp van subsidie is het een passend aanbod.
Mochten de hulpmiddelen voor de bekostiging echter komen te vervallen is de investering voor ons als kleine school niet te verantwoorden.

Maarten Keppel ( leerkracht groep 7, CBS De Klokbeker/Talentum) 

 
BASISSCHOOL DE AQUAREL (ZWOLLE) 

images_3.jpeg

Het MKP doet wat het belooft. Kinderen worden door cursus weerbaarder. Mensen kennen het project misschien vooral van het doorslaan van het plankje aan het einde van de cursus.

Het klopt inderdaad dat alle kinderen tegen het einde van de lessen een plankje mogen doorslaan. Het mooie is dat dit plankje voor zoveel meer staat dan een goed gemikte harde klap. Het is een prachtig symbool voor alles wat de kinderen leren van en met elkaar. 

Omdat de leerkracht zelf aanwezig is bij de lessen, is het niet alleen één lesje in de week. Je hebt als leerkracht de kans om tijdens alle andere lessen gebruik te maken van, en terug te komen op de lessen MKP. 

 

Rol leerkracht

Het bijwonen van de lessen maak te kinderen niet alleen weerbaarder. De lessen maakten mij een betere leerkracht.

Weerbaarheid is natuurlijk een breed en niet altijd even makkelijk te "meten" begrip. 

In de praktijk zie ik dat kinderen door de lessen:

 

- Zichzelf beter leren kennen;

- Hun eigen kracht (mentaal en fysiek) ervaren;

- Leren om betrouwbaar te zijn;

- Ze herkennen wat groepsdruk is en kan doen;

- Leren om hulp te vragen en dat ook vaker doen;

- Leren om hun gevoel (ja, nee en twijfelgevoel) onder woorden te brengen;

- Conflicten makkelijker kunnen voorkomen en oplossen (4 stappen).

De kinderen formuleren tijdens de lessen hun eigen leerdoel. Dit doel schrijven ze op hun plankje voordat ze het doorslaan. Volgens mij zegt het genoeg dat ik met enige regelmaat hoor dat kinderen die al jaren niet meer op de Aquarel zitten, het plankje nog steeds op hun kamer hebben staan!

Als het aan mij ligt verdienen alle kinderen deze lessen!

 

Guido Ruijsch, Leerkracht groep 7 basisschool de Aquarel.

 
Basisschool de Ichthus

 

Al meerdere jaren draaien wij jaarlijks het Marietje Kessels Project in onze groepen zeven en ik zou graag mijn oprechte waardering uiten voor de trainers die het MKP hebben verzorgd. De positieve impact die deze training heeft gehad op de kinderen en zo ook op de school zijn groot geweest.

De trainers hebben met enorm veel toewijding en professionaliteit de trainingen verzorgt. Waarbij er heel snel een veilige en ondersteunende sfeer werd gecreëerd waarin de kinderen zichzelf konden zijn en ervaringen durfden te delen.

De training heeft de kinderen geholpen bij het krijgen van meer geloof in het eigen kunnen en het is geweldig om te zien hoe de kinderen nu met nieuwe situaties omgaan, nu ze wat steviger in hun schoenen staan en deze met vertrouwen ook durven aan te gaan.

 

Docent op CBS de Ichthus te Zwolle.

 

SBO BASISSCHOOL HET SPEELWERK 

download.png

De kinderen uit onze klas hebben veel aan het Marietje Kessels Project gehad. Er is, zeker de laatste maanden, meer rust in de groep.

 

Het contact met elkaar is versterkt en het is mooi zoals de kinderen kunnen reflecteren en meedenken hoe het fijner kan voor een ander. De kinderen hebben elkaar dan ook beter leren kennen wat helpt met het rekening houden met elkaar en de eigen grenzen. Ze doen ook echt hun best de daad bij het woord te voegen. 

 

Eke Keizer, docente het Speelwerk.

 

BASISSCHOOL DE AREMBERG 

download_3.png

We hebben de lessen Marietje Kessels Project als enorm leerzaam ervaren. De leerlingen zijn zich meer bewust van elkaars verschillen en meningen. Dat dit ook zeker mag en dat je respect voor elkaar hebt. Ook vinden wij dat ze zich meer bewust zijn van wat een bepaalde houding of hoe je iets zegt over kan komen. En wil je eigenlijk wel dat je zo over komt.

 

Lia Menger, docente groep 7 de Aremberg.

 

BASISSCHOOL OP DE HOEKSTEEN 

download_2.png

Na de inzet van het Marietje Kessels Project kan ik wel zeggen dat het hartstikke goed in onze groep gaat. Er heerst een bepaalde rust in de groep. Leerlingen gaan nu enkele maanden later nog steeds heel mooi met elkaar om. Er is vertrouwen in elkaar, wat de samenwerking zeker ten goede komt. Kortom, de lijn die is ingezet heeft de groep weten vast te houden!

 
 

Wolbert Meijer, docent Hoeksteen.

 

BASISSCHOOL DE Morgenster 

 

Het Marietje Kessels Project draait al enkele jaren bij ons op school en ik heb met veel plezier de lessen altijd bijgewoond. De training had namelijk niet alleen een positieve invloed op de persoonlijke groei van de kinderen, maar heeft ook een aanzienlijke verbetering in de sfeer binnen de groep altijd teweeggebracht.

Ik vond het heel speciaal om te zien hoe groot de impact van de training hierop was, ieder jaar weer. In het begin waren er bij mij in de groep bijvoorbeeld de nodige spanningen, maar naarmate het MKP vorderde, merkte ik een duidelijke verandering. Kinderen durfden zichzelf steeds kwetsbaarder op te stellen en er ontstond een gevoel van vertrouwen en verbondenheid in de groep. Heel dankbaar dat onze school hier ieder jaar weer aan mee kan doen, zou het niet willen missen!

Leerkracht CBS de Morgenster.