shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Speltherapie

Met speltherapie krijg je op een spelende wijze weer grip op de wereld. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij 'spel' het middel is om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Spelen is voor kinderen een manier om hun gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wel in hun spel laten zien.
Speltherapie biedt de oplossing wanneer een ingrijpende gebeurtenis of een sociaal emotioneel probleem de ontwikkeling van een kind belemmert.

 

Wereld van het kind op zijn kop

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen grote invloed hebben op een kind. Denk hierbij aan verlies van een belangrijk persoon, verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling door echtscheiding, verhuizing of overlijden. Maar ook mishandeling of getuige zijn van een mishandeling, verwaarlozing of psychiatrische problematiek van het kind zelf of van één van de andere gezinsleden kan van grote invloed zijn.

 

Sociaal emotionele problemen die het kind kunnen belemmeren zijn een gebrek aan zelfvertrouwen, hechtingsproblemen of moeite hebben in de omgang met volwassenen of leeftijdsgenootjes. Dit kun je merken aan signalen als: snel boos worden of ruzie maken, gepest worden, weinig tot geen sociale contacten en buikpijn of andere lichamelijke klachten.

 

 IMG_4060.jpg

Speltherapeut Bianca Amptmeijer van stichting Vechterweerd is lid van de Nederlandse vereniging van Speltherapeuten. Interesse of heeft u andere vragen?