shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

 rationeel emotieve therapie

Het zijn niet de problemen op zichzelf die het voor ons zo moeilijk kunnen maken, maar vooral de manier hoe wij tegen de problemen aankijken. Een levensles, die in veel van onze trainingen meer dan eens terugkomt. Het leert kinderen namelijk anders kijken, kijken vanuit mogelijkheden en oplossingen. 

Dit is de theorie van de RET therapie, die inmiddels geintergreerd is binnen het Marietje Kessels Project. Volgens RET ontstaan problemen ook vooral door de manier waarop wij tegen dingen aankijken (denken) die ons overkomen, zodoende is de RET dus eigenlijk een vorm van psycho-therapie. 
 

Voor het herkennen van belemmerende (negatieve, irrationele, niet helpende) gedachten, oefenen wij met de vijf G’s. Deze zien er als volgt uit:

 

  1. Gebeurtenis;
  2. Gedachten;
  3. Gevoel;
  4. Gedrag;
  5. Gevolgen.

 

Belangrijk om te weten is dat de gebeurtenis niet leidt tot bijvoorbeeld spanning, gevoel en gedrag maar dat de gedachte over deze gebeurtenis daar toe kan leiden als deze belemmerend is. Dat is mooi, want dat betekent dat we er iets aan kunnen veranderen. Op die manier geven we kinderen en jongeren heldere handvatten mee om zelf meer regie te pakken en verandering te bewerkstelligen. En daar praten we natuurlijk niet alleen over, dit gaan we ook trainingen en oefenen zodat de kinderen dit zelf ook kunnen gaan toepassen. 

 

Het blijft ook na heel veel oefenen altijd een uitdaging om ingewortelde gedachtes om te buigen naar helpende gedachten. Belangrijk om te weten is dat de buikademhaling kan helpen rustiger te worden en kan helpen om beter na te denken. Als je rustig / ontspannen bent is het gemakkelijker deze 'niet helpende' gedachten te vangen en om te buigen, dit maakt reageren op bepaalde situaties ook makkelijker.

images (1).jpeg

Voor kinderen met cognitieve, sociale of motorische faalangst kan deze manier van werken zeer waardevol zijn. Wanneer je immers jouw negatieve gedachten om kunt buigen naar positieve gedachten zul je je een stuk zelfverzekerder voelen!