shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

BOUWEN AAN ZELFVERTROUWEN 

 

folder Bouwen aan zelfvertrouwen.pdf

 

De training 'bouwen aan zelfvertrouwen' is speciaal ontwikkeld voor kinderen in groep vijf en zes. Groepsdynamisch namelijk een heel bijzonder jaar, kinderen gaan op deze leeftijd steeds meer naar elkaar kijken en vragen als: 'Waar hoor ik bij en wie ben ik' komen in deze leeftijdscategorie volop naar voren. Vroeg op inzetten dus!

 

Bijzonder aan deze training is dat verschillende elementen uit erkende Weerbaarheidstrainingen, Sociale Vaardigheidstrainingen (SOVA) en Faalangsttrainingen (RET) met elkaar gecombineerd worden.

 

Kinderen werken aan hun zelfvertrouwen, leren omgaan met belemmerende gedachten, werken beter samen, leren te vertrouwen op zichzelf en werken aan een goede sfeer in de klas.

 

De training bestaat uit vijf lessen van zestig minuten. Ouders worden door ons meegenomen in de training middels een energieke ouderavond!

Bouwen aan zelfvertrouwen

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok