shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

HET MARIETJE KESSELS PROJECT

 

Het Marietje Kessels Project is een van de bekendste weerbaarheidstrainingen voor kinderen in het basisonderwijs. Landelijk nemen enorm veel scholen deel aan deze weerbaarheidstraining en wordt de training omarmt door proffesionals. Daarnaast laten meerdere onderzoeken en evaluaties zien dat docenten, ouders en kinderen lovend zijn over het project en geven jongeren aan er ook op latere leeftijd veel aan gehad te hebben. 

 

Wordt het project bij u op school gegeven en ben je benieuwd naar wat meer informatie of heb je gehoord over dit bekende programma, download hier onze folder van het Marietje Kessels Project of neem contact op met de Inern begeleider van uw school.

folder Marietje Kessels Project Zwolle.pdf


Het MKP is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining. Waarom benoemen we dit direct? Omdat wij geloven in de kracht van ervaringsleren en dat een leerervaring kinderen meer zal raken dan alleen maar kennisoverdracht. Heel veel doen en ervaren dus!

 

In de lessen van het Marietje Kessels Project wordt zowel de mentale, sociale als de fysieke weerbaarheid getraind. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen en besproken worden zijn: Vertrouwen, respect, opkomen voor jezelf en een ander, rollen in de klas, groepsdruk, trots zijn op jezelf, grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling, pesten, internet veiligheid en leren aangeven wat je wel en niet prettig vindt.

 

De training bestaat uit twaalf lessen van zestig minuten. Ouders worden meegenomen in de training middels een ouderavond en een afsluitende les.

 

Meer lezen over het Marietje Kessels Project? Marietje Kessels Project

 

Marietje Kessels

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok