shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Groepsdynamische weerbaarheidstraining

Samen een 'brug' bouwen, zodat je veilig naar de overkant kan. Dat doe je met elkaar! #Plezier #vertrouwen #samenwerken #aanmoediging #rustbewaren #groepsvorming.

Genieten van het werken met deze groep 7 van de Wendakker. 

Groepsdynamische weerbaarheidstraining

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok