shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Marietje Kessels Project

Stichting Vechterweerd, en daarmee ook verschillende gemeenten, mogen tevreden terugkijken op de resultaten die het project ook in het schooljaar 2017/2018 heeft opgeleverd.

Met het Marietje Kessels Project hebben we meerdere kinderen op weg kunnen helpen richting een veiligere leefsituatie en het opbouwen van hun persoonlijke weerbaarheid. Tevens bewijst het project ieder jaar weer haar enorme meerwaarde bij het neerzetten van een stevig klassenmanagement en een optimale groepsdynamiek in de klassen waar het project draait.

Een project dat door ouders wordt ontvangen als een geschenk, door docenten wordt omschreven als onmisbaar en waarbij de kinderen zelf geven aan het enorm leerzaam en leuk te vinden. Daar mogen we allemaal trots op zijn!

Vechterweerd nieuws