shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
team-2017.jpg

Marietje Kessels Project neemt deel aan rondetafel gemeente Zwolle.

 

Op veel scholen hebben wij na meerdere jaren het MKP te hebben gegeven inmiddels een waardevolle plek op de school gekregen. Scholen hebben dit waardevolle project inmiddels gewaarborgd en op veel scholen is het een vast onderdeel geworden van het aanbod rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Deze samenwerking met betrokken docenten zorgt ervoor dat wij regelmatig worden gevonden voor advies bij casussen waarin sprake is van kindermishandeling, een onveilige groepsdynamiek in klassen, bij vragen bij praktische handvatten rondom het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling en natuurlijk bij de inzet en preventie van pestproblematiek.

 

Omdat we voor de scholen regelmatig een vraagbak zijn, zijn wij in het kader van samenwerking en uitwisseling altijd opzoek naar manieren om in contact te komen met organisaties die betrokken zijn binnen dit werkveld en een zekere expertise meebrengen. Stichting Vechterweerd neemt dan ook regelmatig deel aan zogenaamde rondetafeltafelgesprekken bij gemeenten, zo ook in november 2017 waarbij de gehele raad zich gebogen heeft over het onderwerp pesten. 

Gemeente Zwolle