shutterstock_100517332.jpg
visual-meisje.jpg
Logo-MK-CMYK.jpg
team-2017.jpg

Stichting Vechterweerd sluit het schooljaar af in stijl

 

En dat hebben we gedaan met het gehele team en natuurlijk de traditionele team BBQ bij onze fantastische praktijk. Wat een werkplek, alleen dat zorgt er volgens mij al voor dat iedere teambijeenkomst een waar feestje is. Natuurlijk ontbraken ook de verschillende energizers uit het Marietje Kessels Project niet en konden we het niet laten om als groep de uitdaging aan te gaan. Dat leverde niet alleen geweldige foto's op, maar bovenal erg veel enthousiasme en stralende gezichten. Een feest van herkenning uit de trainingen die we afgelopen jaar aan meer dan 1500 kinderen hebben mogen geven. Op naar het nieuwe schooljaar, de agenda zit vol!

 

 

Zomer BBQ

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok