• slide
  • slide
Uitwisselingsdag voor trainers Vechterweerd

Voor de zomervakantie een enorm geslaagde uitwisselingsdag 'stoei werkvormen binnen weerbaarheidstrainingen' gehad. 

fcbb2330-6e3a-4283-915a-a5f6ed85da5a.jpg

Stoeiwerkvormen komen in enorm veel weerbaarheidstrainingen terug. Ten eerste omdat kinderen er enorm veel plezier aan beleven en omdat thema’s zoals houding, uitstraling en eigen kracht ervaren er geweldig in verwerkt kunnen worden. Stoeien maakt kinderen namelijk bewust van hun lichaam en de mogelijkheden ervan.

In groepsdynamische trainingen kan dit ook geweldig ingezet worden omdat wanneer kinderen onderling stoeien, dit helpt voor een sterkere verbintenis, kinderen leren rekening te houden met elkaar, helpt het oplossingsgericht denken en ontwikkelen kinderen hun zelfvertrouwen. Daarnaast kunnen kinderen hun energie erin kwijt en geeft het bakken vol positieve energie terug. Genieten dus ;)

Met een enorm leuke groep ingezoomd op de kadering bij het gebruik van stoeispelen en de taligheid waarmee het impact krijgt binnen individuele en groepstrainingen. 

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok