Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer

Speltherapeut en weerbaarheidstrainer

 

,,Kinderen vinden het vaak moeilijk om over problemen te praten. In spel kunnen kinderen zich beter uiten en kan er gericht gewerkt worden aan de problemen. Spelenderwijs krijgen ze bij speltherapie weer grip op hun wereld. Met spel als middel kan een kind ontspannen, gedachten en gevoelens uiten, waardoor een gestagneerde ontwikkeling weer op gang wordt gebracht."

 

Bianca is na de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener ruim 8 jaar werkzaam geweest in de Jeugdhulpverlening op verschillende behandelgroepen. Toen ze merkte dat veel kinderen en jongeren vastliepen door onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, wilde ze niets liever dan daar vroegtijdig op in kunnen zetten. Om die reden besloot ze in 2010 de twee jarige Post HBO opleiding Speltherapie bij Christelijke Hogeschool Ede te volgen en heeft deze succesvol afgerond. Sindsdien is ze werkzaam als Speltherapeut binnen Stichting Vechterweerd en verzorgt Bianca daarnaast groepsdynamische trainingen in de onder en midden bouw in het basisonderwijs. . 

 

Een kind dat lekker in het vel zit, kan zich beter ontwikkelen. Met haar Pedagogische kennis en ervaring met kinderen en jongeren heeft ze door middel van Rots en Water (basis en meisjes specialisatie) de verbindende schakel weten te maken. Als gecertificeerd Rots & Water trainster geeft ze sinds 2014 ook weerbaarheidstrainingen op basisscholen.

 

Door de jaren heen heeft Bianca in haar eigen praktijk Kinderenvoorop graag kinderen gecoacht bij verschillende problemen, maar met name kinderen uit echtscheidingssituaties trok haar aandacht. Als ervaringsdeskundige merkte ze dat kinderen het prettig vinden om hun zorgen en verdriet te delen met haar. Om hier in de toekomst nog meer kinderen bij te kunnen helpen heeft Bianca onlangs de opleiding KIES coach afgerond om zo in het onderwijs kinderen te kunnen coachen bij de echtscheiding van hun ouders.

 

Bianca is lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen FVB. Ze is getrouwd met Casper en moeder van drie prachtige kinderen, in haar zeldzame vrije tijd beoefent Bianca Pilates en is wandelen en in de natuur zijn een van haar passies.  

 

Casper Uneken

Casper Uneken

Casper Uneken heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Filosofie gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfd…

Maak kennis
Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer heeft de Post HBO opleiding Speltherapie te Ede afgerond en is werkzaam geweest bij de crisisopvang en op verscheidene leefgroepen. Tevens is Bianca gecertificeerd Rots&Water trainster en heeft Bianca e…

Maak kennis
Arlette v/d Berg

Arlette v/d Berg

Arlette van den Berg is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daar onderzoek gedaan naar risicofactoren in gezinnen ter preventie van kindermishandeling. Als hoofddocent diagnostiek is Arlette teve…

Maak kennis
Reinier Stamhuis

Reinier Stamhuis

Reinier is psychomotorisch therapeut i.o., en weerbaarheidstrainer bij het Weerbaarheidgilde. Als weerbaarheidstrainer en coach is het zijn passie om kinderen en jongeren verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling…

Maak kennis
Inge de Jager

Inge de Jager

'Alles wat je aandacht geeft groeit!' En hoe mooi is het om die aandacht te richten op het werken met kinderen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gezonde ontwikkeling!

Maak kennis
Mirjam Doornbos

Mirjam Doornbos

Mirjam heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Haar streven is dat elk kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Mirjam heeft de post-HBO Trainer Weerbaarheid gevolgd en met succes afgeron…

Maak kennis
Seth Slagter

Seth Slagter

Seth heeft jarenlange ervaring met lesgeven in de bovenbouw en staat daarom dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor Seth is relatie tussen volwassene en kind een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikke…

Maak kennis
Ilknur Operli

Ilknur Operli

Om haar grootste passie te kunnen inzetten, werkt Ilknur als psycho-sociaal motorische weerbaarheidstrainer, zowel vanuit haar eigen praktijk ‘Praktijkiko’ als met Stichting Vechterweerd.

Maak kennis
Marieke Mentjox

Marieke Mentjox

In de afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest met kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als leerkracht/docent, IB-er, preventiemedewerker en weerbaarheidstraine…

Maak kennis