Casper Uneken

Casper Uneken

Project Coordinator en Weerbaarheidsdocent

 

,,Het verkrijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces. Onze trainingen leveren hier een positieve bijdrage aan. Een kleine koersverschuiving op het gebied van zelfvertrouwen kan voor enorme positieve veranderingen zorgen."

 

Casper Uneken heeft Filosofie en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfde jaren heeft hij verscheidene sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen gegeven. Om zich daarin verder te specialiseren, heeft hij de post HBO opleiding Weerbaarheidsdocent aan de HU afgerond. Sindsdien geeft hij dagelijks weerbaarheidstrainingen aan kinderen en jongeren in het basis en voortgezet onderwijs, waarbij Casper zich heeft gespecialiseerd in het geven van groepsdynamische trainingen in groepen die als onveilig ervaren worden. 
 

Casper zit in het bestuur van de Kenniskring Weerbaarheid (SKW), is hoofddocent bij het Weerbaarheidgilde en verzorgt trainingen, workshops en cursussen rondom de thema’s psycho-sociale weerbaarheid en groepsdynamica in klassen. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van meerdere landelijke opleidingen tot weerbaarheidstrainer en fungeert als examinator en gastdocent als een zeer ervaren opleider. Vanuit stichting Vechterweerd is Casper werkzaam als project coordinator van diverse projecten. 

 

Hij is trouwens getrouwd met Bianca en vader van drie kinderen. Naast een passie voor weerbaarheid, heeft Casper een bijzonder liefde voor de natuur en maakt hij zich sterk voor natuureducatie en natuurbeleving op basisscholen. 

 

Studies:
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Windesheim)
Wijsbegeerte (UU)
Post HBO Weerbaarheidsdocent (HU)
Filosoferen met Kinderen (HVO)
MFN Mediation (Expertisecentrum Conflictmanagement)
Ecologie (Laudius)

Socratisch gespreksleider (ISVW)


Activiteiten:
Oprichter het Weerbaarheidgilde
Bestuurslid van de Stichting Kenniskring Weerbaarheid (SKW)
Lid van het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs.
Lid van het NMv, de beroepsvereniging voor professionals in Mediation.
Examinator bij de Hogeschool Utrecht.
Examinator ROC midden Nederland.
Trainer Natuurrijk

Gastdocent bij de Post HBO opleiding weerbaarheidsdocent te Utrecht. 

 

Casper Uneken

Casper Uneken

Casper Uneken heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Filosofie gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfd…

Maak kennis
Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer heeft de Post HBO opleiding Speltherapie te Ede afgerond en is werkzaam geweest bij de crisisopvang en op verscheidene leefgroepen. Tevens is Bianca gecertificeerd Rots&Water trainster en heeft Bianca e…

Maak kennis
Arlette v/d Berg

Arlette v/d Berg

Arlette van den Berg is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daar onderzoek gedaan naar risicofactoren in gezinnen ter preventie van kindermishandeling. Als hoofddocent diagnostiek is Arlette teve…

Maak kennis
Reinier Stamhuis

Reinier Stamhuis

Reinier is psychomotorisch therapeut i.o., en weerbaarheidstrainer bij het Weerbaarheidgilde. Als weerbaarheidstrainer en coach is het zijn passie om kinderen en jongeren verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling…

Maak kennis
Inge de Jager

Inge de Jager

'Alles wat je aandacht geeft groeit!' En hoe mooi is het om die aandacht te richten op het werken met kinderen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gezonde ontwikkeling!

Maak kennis
Mirjam Doornbos

Mirjam Doornbos

Mirjam heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Haar streven is dat elk kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Mirjam heeft de post-HBO Trainer Weerbaarheid gevolgd en met succes afgeron…

Maak kennis
Seth Slagter

Seth Slagter

Seth heeft jarenlange ervaring met lesgeven in de bovenbouw en staat daarom dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor Seth is relatie tussen volwassene en kind een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikke…

Maak kennis
Ilknur Operli

Ilknur Operli

Om haar grootste passie te kunnen inzetten, werkt Ilknur als psycho-sociaal motorische weerbaarheidstrainer, zowel vanuit haar eigen praktijk ‘Praktijkiko’ als met Stichting Vechterweerd.

Maak kennis
Marieke Mentjox

Marieke Mentjox

In de afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest met kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als leerkracht/docent, IB-er, preventiemedewerker en weerbaarheidstraine…

Maak kennis