Casper Uneken

Casper Uneken

Weerbaarheidsdocent

 

,,Het verkrijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces. Onze trainingen leveren hier een positieve bijdrage aan. Een kleine koersverschuiving op het gebied van zelfvertrouwen kan voor enorme positieve veranderingen zorgen."

 

Casper Uneken heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Filosofie gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfde jaren heeft hij verscheidene sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen gegeven. Om zich daarin verder te specialiseren, heeft hij de post HBO opleiding Weerbaarheidsdocent afgerond. Sindsdien geeft hij trainingen aan kinderen en jongeren in het basis en voortgezet onderwijs.
 

Casper zit in het bestuur van de Stichting Kenniskring Weerbaarheid (SKW) en verzorgt trainingen, workshops en cursussen rondom de thema’s psycho-sociale weerbaarheid, groepsdynamica in klassen en psycho-fysieke weerbaarheid. Hij is betrokken geweest bij de oprichting van meerdere landelijke opleidingen tot weerbaarheidstrainer en fungeert als examinator en gastdocent als een zeer ervaren opleider. 

 

Hij is trouwens getrouwd met Bianca en vader van drie kinderen. Naast een passie voor weerbaarheid, heeft Casper een passie voor boksen en in zijn vrije tijd bokst Casper dan ook bij de Zwolsche boksclub en doet hij aan Grappling bij Tabonon Zwolle. Casper is gecertificeerd bokscoach en trainer boksend opvoeden. 

 

Studies:
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Windesheim)
Filosofie (UU)
Post HBO Weerbaarheidsdocent (HU)
Filosoferen met Kinderen (HVO)
Socratisch gespreksleider (ISVW)

Activiteiten:
Partner Vechterweerd
Bestuurslid van de Stichting Kenniskring Weerbaarheid (SKW)
Lid van het Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs.
Lid Sophia, Europese vereniging voor het filosoferen met kinderen.
Lid van het NMv, de beroepsvereniging voor professionals in Mediation.
Examinator bij de Hogeschool Utrecht.
Examinator ROC midden Nederland.
Gastdocent bij de Post HBO opleiding weerbaarheidsdocent te Utrecht. 

 

Casper Uneken

Casper Uneken

Casper Uneken heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Filosofie gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfd…

Maak kennis
Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer heeft de Post HBO opleiding Speltherapie te Ede afgerond en is werkzaam geweest bij de crisisopvang en op verscheidene leefgroepen. Tevens is Bianca gecertificeerd Rots&Water trainster en heeft Bianca e…

Maak kennis
Arlette v/d Berg

Arlette v/d Berg

Arlette van den Berg is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daar onderzoek gedaan naar risicofactoren in gezinnen ter preventie van kindermishandeling. Als hoofddocent diagnostiek is Arlette teve…

Maak kennis
Sytske de Haan

Sytske de Haan

Sytske is een gedreven en ervaren leerkracht / trainer binnen het basisonderwijs, gespecialiseerd in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Zowel individueel als zeker ook in groepsverband.

Maak kennis
Inge de Jager

Inge de Jager

'Alles wat je aandacht geeft groeit!' En hoe mooi is het om die aandacht te richten op het werken met kinderen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gezonde ontwikkeling!

Maak kennis
Mirjam Doornbos

Mirjam Doornbos

Mirjam heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Haar streven is dat elk kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Mirjam heeft de post-HBO Trainer Weerbaarheid gevolgd en met succes afgeron…

Maak kennis
Seth Slagter

Seth Slagter

Seth heeft jarenlange ervaring met lesgeven in de bovenbouw en staat daarom dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor Seth is relatie tussen volwassene en kind een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikke…

Maak kennis
Ilknur Operli

Ilknur Operli

Om haar grootste passie te kunnen inzetten, werkt Ilknur als psycho-sociaal motorische weerbaarheidstrainer, zowel vanuit haar eigen praktijk ‘Praktijkiko’ als met Stichting Vechterweerd.

Maak kennis
Marieke Mentjox

Marieke Mentjox

In de afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest met kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als leerkracht/docent, IB-er, preventiemedewerker en weerbaarheidstraine…

Maak kennis
Lia Boxman

Lia Boxman

Sinds 2004 verzorg ik op verschillende basisscholen in Zwolle en omstreken het Marietje Kessels Project, een weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Ik vind het geweldig om te zien ho…

Maak kennis

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok