Inge de Jager

Inge de Jager

 

Inge de Jager is werkzaam bij GGD IJsselland als kwartiermaker en trainer van de GGD Academy, een innovatie om prikkelende trainingen op het gebied van publieke gezondheid te ontwikkelen voor intermediairs bij o.a. gemeenten, scholen en zorginstellingen.

 

In haar functie als beleidsmedewerker Kennis en Expertise Centrum zet zij zich in voor gezondheidsbevordering op het gebied van seksuele gezondheid, loverboys en leefstijlcampagnes.

 

Daarnaast is Inge actief binnen het team PSH(I); psychosociale hulpverlening bij incidenten en biedt ondersteuning bij maatschappelijke onrust rondom thema's als grensoverschrijdend gedrag.

 

Op bestuurlijk niveau is Inge actief als vice voorzitter van de ondernemingsraad van GGD IJsselland en van de raad van toezicht van Stichting Cambium Primair Onderwijs.

 

'Alles wat je aandacht geeft groeit!'

En hoe mooi is het om die aandacht te richten op het werken met groepen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan gezonde ontwikkeling! Met het Marietje Kessels Project zetten wij hier vol op in. 

 

 

Casper Uneken

Casper Uneken

Casper Uneken heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Filosofie gestudeerd en is nadat hij de SPH had afgerond werkzaam geweest op verschillende leefgroepen en bij de Raad voor de Kinderbescherming. In diezelfd…

Maak kennis
Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer

Bianca Amptmeijer heeft de Post HBO opleiding Speltherapie te Ede afgerond en is werkzaam geweest bij de crisisopvang en op verscheidene leefgroepen. Tevens is Bianca gecertificeerd Rots&Water trainster en heeft Bianca e…

Maak kennis
Arlette v/d Berg

Arlette v/d Berg

Arlette van den Berg is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft daar onderzoek gedaan naar risicofactoren in gezinnen ter preventie van kindermishandeling. Als hoofddocent diagnostiek is Arlette teve…

Maak kennis
Reinier Stamhuis

Reinier Stamhuis

Reinier is psychomotorisch therapeut i.o., en weerbaarheidstrainer bij het Weerbaarheidgilde. Als weerbaarheidstrainer en coach is het zijn passie om kinderen en jongeren verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling…

Maak kennis
Inge de Jager

Inge de Jager

'Alles wat je aandacht geeft groeit!' En hoe mooi is het om die aandacht te richten op het werken met kinderen en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun gezonde ontwikkeling!

Maak kennis
Mirjam Doornbos

Mirjam Doornbos

Mirjam heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs. Haar streven is dat elk kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Mirjam heeft de post-HBO Trainer Weerbaarheid gevolgd en met succes afgeron…

Maak kennis
Seth Slagter

Seth Slagter

Seth heeft jarenlange ervaring met lesgeven in de bovenbouw en staat daarom dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Voor Seth is relatie tussen volwassene en kind een belangrijke voorwaarde om tot leren en ontwikke…

Maak kennis
Ilknur Operli

Ilknur Operli

Om haar grootste passie te kunnen inzetten, werkt Ilknur als psycho-sociaal motorische weerbaarheidstrainer, zowel vanuit haar eigen praktijk ‘Praktijkiko’ als met Stichting Vechterweerd.

Maak kennis
Marieke Mentjox

Marieke Mentjox

In de afgelopen 14 jaar ben ik werkzaam geweest met kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als leerkracht/docent, IB-er, preventiemedewerker en weerbaarheidstraine…

Maak kennis