Naast mijn werk als weerbaarheidstrainer ben ik werkzaam bij de GGD Regio IJssel-Vecht als trajectbegeleider bij bemoeizorg en verpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg.

In dit werk krijg ik te maken met gezinnen en kinderen/jongeren, die allerlei vragen en problemen hebben op verschillende levensgebieden.  Een van de zaken die regelmatig ter sprake komt is op een adequate wijze voor zichzelf opkomen en grenzen op een duidelijke wijze kunnen aangeven.

Dit werk heeft me doen beseffen, dat ik hier graag een bijdrage aan zou willen leveren buiten het werk van de GGD om. Door preventief jongeren en volwassenen te leren dat ze mogen, kunnen en durven opkomen voor zichzelf, hoop ik te voorkomen dat ze slachtofer worden van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag en geweld.

Sinds 2004 verzorg ik op verschillende basisscholen in Zwolle en omstreken het Marietje Kessels Project, een weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Ik vind het geweldig om te zien hoe zo’n kort programma (12 lessen) de kinderen veel kan bieden wat betreft zelfvertrouwen en weerbaarheid.

In 2006 heb ik de opleiding tot algemeen docent weerbaarheid-zelfverdediging gevolgd en ben daarna ook andere groepen les gaan geven, zoals vrouwengroepen, leerkrachten binnen het basisonderwijs, meiden in het voortgezet onderwijs en groepen meiden vanuit sociaal-cultureel werk.

In aanvulling op dit alles beoefen ik  jiu-jitsu binnen Budo Stichting Boot te Zwolle.

Deze web­si­te gebruikt coo­kies om infor­ma­tie op uw com­pu­ter op te slaan. Som­mi­gen zijn essen­ti­eel om de web­si­te goed te laten func­ti­o­ne­ren. Ande­ren geven ons inzicht in hoe de web­si­te gebruikt wordt en hel­pen ons om de gebrui­ker­s­er­va­ring te opti­ma­li­se­ren. Wij ano­ni­mi­se­ren de IP adres­sen in Goog­le Ana­ly­tics. Met het bezoe­ken van onze web­si­te stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Ok