Marieke is de afgelopen 14 jaar werkzaam geweest met kinderen en jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs als leerkracht/docent, IB-er, preventiemedewerker en trainer.

Als preventiemedewerker is zij werkzaam geweest met jongeren op het gebied van seksualiteit en weerbaarheid. Ze heeft naast het doen van de PABO, de post-hbo opleiding trainer weerbaarheid afgerond en is gecertificeerd Rots en Water trainer.

Ik vind het heerlijk om met en kinderen en jongeren te werken. Ze zijn volop in ontwikkeling, denken de hele wereld aan te kunnen, maar staan tegelijk open voor informatie en begeleiding in de zoektocht naar hun rol in de grote wereld. 
Kinderen en jongeren geven mij energie en tegelijk houden ze mij een spiegel voor waar ik zelf ook zoveel van kan leren. Gericht op de toekomst bezitten kinderen en jongeren de kwaliteit innovativiteit die mij zeer aanspreekt. 
Ze dagen uit, zoeken grenzen op, willen gezien worden, staan nog heerlijk onbevangen in de wereld, zijn nog ontzettend leerbaar en leergierig. 
In al die bravoure zijn ze ook op zoek naar bevestiging, voelen ze zich soms zo onzeker en weten ze nog niet wat hun grenzen zijn en die van de ander.
In klassen waar geen veiligheid is kunnen kinderen en jongeren niet fijn ontwikkelen en leren. Onveiligheid ontstaat wanneer kinderen en jongeren te weinig eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en sociale vaardigheden bezitten. Dit kan zich uiten in agressief of sub-assertief gedrag.
Ik vind het belangrijk om aan het veilige klassenklimaat te werken. Door een uur per week hier heel gericht mee te werken kun je als trainer het verschil maken in een klas.